Login

Hur gör man ägarskifte i familjeföretag? Några tankar ur LUCKc-perspektiv

Går ni i ägarskiftestankar?

Det kommer många bra inbjudningar i mailen nu. En av dem handlar om det viktiga ämnet Ägarskiften och det är ESBRI som anordnar denna 19 februari. För ett par år sedan visade en undersökning beställd av föreningen Företagarna att ca 90.000 små företag kommer behöva ägarskiftas – eller dö – inom den närmaste 10-årsperioden. Även om det bara skulle gälla en fjärdedel är det många arbetstillfällen – och upparbetad kundbas – det handlar om!

Det är mycket att tänka på

Ett ägarskifte är komplicerat. Mitt inlägg här absolut inga ambitioner att vara komplett. Jag vill mer stötta i processen genom att ställa frågan ”Vad kan LUCK-konceptet bidra med?” Utan att gå på djupet kan vi åtminstone ställa oss följande frågor – och kanske utföra någon av de övningar jag föreslår.

LUCK-konceptet i korthet

LUCKc är en integrerad ledarskapsmodell som går att ta vidare in i en rad verksamheter, vilket vi också kommer att göra. Några exempel på detta är försäljning, projektledning, agilprojektledning/Lean-ledarskap, skola och hotell & turism. Konceptet består av:

Kognitionhur vår viktigaste ”maskin” fungerar: hjärnan. Hur den reagerar, varför och vad vi kan göra åt det.

Coachande förhållningssätt – hur vi leder för att få samstämmighet i mål, drivkrafter och ansvar

Utvecklande kommunikation – hur vi kommunicerar på ett tydligare och mer involverande sätt

Lean-ledarskap – hur vi leder med filosofin kring respekt för människan och ständiga förbättringar

Du kan läsa mer här!

Vad kan dessa perspektiv innebära i ett Ägarskifte? Vilka frågor kan man behöva ställa sig? Se dessa som en aptitretare!

Kognitionen: 

Stoltheten över det man byggt upp

Verksamheten blir beviset över det man tänkt och gjort

Min uppfattning om mina barn och andra yngre bygger på större del känslor över lång tid

än för andra kandidater

Relationerna är mycket mer komplicerade

De perceptiva filtren har lager av familjen och släkten

Övningar: Läs en artikel och plocka ut tre nyckelord. Gör detta under tystnad. Jämför perspektiven. Jämför era minnen av händelser som inträffat nyligen. Ni tolkar dem förmodligen olika – hur kommer det sig?

 

Coachande förhållningssätt – CFS

CFS bygger på att individen själv bygger sin världsbild och i samverkan med sin omgivning

skapar vettiga planer för handling

De vanliga lagerna av förväntningar kompletteras i familjeföretagen av en rad ytterligare lager – som kan leda till såväl överskattningar som underskattningar

Övningar: Aktivt lyssnande, Coaching-modulerna, Johari fönster

 

Utvecklande kommunikation

Det förutsätts väldigt mycket i familjeföretag – försök att visualisera mer

Förutsätt att det mesta kan beskrivas visuellt

Utmana varandra i ”självklarheter” i verksamheten

Kommunikationspolicy och informationsflöde – spagetti-diagram för information

Övningar: Tydligt – Otydligt, Djungelövningen, LEGO-instruktionen,

 

Lean-ledarskap

Visuellt arbetssätt

No Blame kan verkligen lyfta ett familjeföretag – hur bemöter nuvarande ledning kommande lednings förslag?

Ett nytt tag kring kundperspektivet

Genomgång av Vision – Mission – Strategi – Taktik/Aktivititetsnivå

Vågar vi vara transparenta mot våra kunder – skulle vi kunna visa upp våra arbetssätt?

Tjänar vi något på att kartlägga HUR vi arbetar? Värdeflödeskartläggning

Genomgång av kundbehovets tidsberoende – flaskhalsar, takt, tryckande eller dragande system?

Nå, gjorde de frågorna någon nytta?

 

Detta är blogg #026 i utmaningen #blogg100

Related posts:

The post Hur gör man ägarskifte i familjeföretag? Några tankar ur LUCKc-perspektiv appeared first on Johan Lange.